Något är alltid på gång!

På denna sida kommer vi lägga ut saker som är under arbete. För hoppningsvis blir det en färdig produkt, men ibland funkar det inte hela vägen. Kanske kan det ändå vara till lite inspiration! Det är ofta genom misstagen som helt nya saker kommer till!

En klump lera


Lergodsleran är ett billigt material att arbeta med och behöver man inte bränna leran så är det ett otroligt bra och följsamt material att skulptera i.