Något är alltid på gång!

På denna sida kommer jag lägga ut saker som är under arbete. För hoppningsvis blir det en färdig produkt, men ibland funkar det inte hela vägen. Kanske kan det ändå vara till lite inspiration! Det är ofta genom misstagen som helt nya saker kommer till!

Det börjar med lerklumpen!


Den billigaste lergodsleran funkar jättebra för att tillverka original. Sedan penslar jag en latexform, som fungerar som gjutform. Bränning behövs inte.